”Proaqua”me paralajmërim : Vërejtja e fundit para çkyçjes

Lajmërohen të gjithë shfrytëzuesit, personat juridik, hotelet, restorantet si dhe veprimtarit e tjera shërbyese të cilat kanë borxh gjegjësisht obligimet e papaguara ndaj NPN Proaqua-s Strugë, në pajtim me lajmërimin për vërejtjen për çkyçje nga sistemi i furnizimit me ujë, ti paguani të gjitha borxhet ndaj NPN Proaqua. Në të kundërtën do të jeni të detyruar në shpenzime shtesë të notarit, përmbaruesit si dhe shpenzimet e gjyqit.
Luten të gjithë shfrytëzuesit ti përmbahen të lartëpërmendurës.
NPN-Proaqua-Strugë

StrugaLajm
In : Aktuale, Struge

Loading...
loading...