Aplikoni për subvencionet në Bujqësi në Strugë!

NJ O F T I M

Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, Njësia rajonale – Strugë, NJOFTON të gjithë bujqit dhe blektorët se paraqitja e kërkesave për të gjitha nën pikat për mbështetje financiare në bujqësi është në vijim e sipër dhe do të zgjasë DERI MË 15 SHTATOR 2017.StrugaLajmStrugaLajmStrugaLajm

In : Aktuale

Loading...
loading...