Dobrinka Gjorxheska emërohet në krye të Higjenës së Llabunishtit

Dobrinka Gjorxheska është caktuar si drejtuese e Ndërmarrjes “Higiena” në Llabunishtë informohet Strugalajm.com nga banorët e Llabunishtit.Dobrinka Gjorxheska më herët ka qën e angazhuar në Ndërmarrjen Komunale .(Strugalajm.com)

StrugaLajm
Loading…


loading…