Gjobë për punëdhënësin që përjashton nga puna një grua shtatzënë!

Mbrohen gratë shtatzëna dhe ata që planifikojnë të lindin. Për përjashtim nga puna të një gruaje shtatzënë, pronari do të dënohet deri në 3 mijë euro dënim në të holla dhe obligim për ta kthyer atë në punë, njofton Koha.mk. Shumë shpesh ndaj gjinisë femërore bëhet diskriminim dhe nga kandidatet kërkohet përgjigje për gjëra që askund nuk janë të shkruara në letër, as në konkursin e shpalllur, ndërsa janë të lidhura me intimitetin e tyre – a janë të martuara, a planifikojnë të martohen, a kanë fëmijë, a planifikojnë të lindin, prej cka edhe varet vendimi i punëdhënësit a do ta pranojë ose jo atë në punë. Ndalohet nga punëdhënësi gjatë punësimit të kërkojë nga kandidatet test për shtatzani ose vërtetim për test gjatë firmosjes së marrveshjes për punësim të gruas, pa marr parasysh për vendin e punës. Në hulumtim janë përfshirë rreth 1 mijë persona, 22 % kanë deklaruar se janë pyetur nga ana e punëdhënësit a planifikojnë të lindin.

StrugaLajm
Loading…


loading…