Komuna e Strugës nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Bashkinë Mat dhe Institutin Adriapol

Komuna e Strugës nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Bashkësinë Mat dhe Institutin Adriapol

Sot, shefi i kabintetit të kryetarit z. Dashmir Nasufi dhe Kryetari i Këshillit të Komunës së Strugës z. Resul Kaba në mbështetje të Kryetarit Merko pritën në takim Kryetarin e Bashkësisë së Matit z. Agron Malaj dhe përfaqësues të Institutit Adriapol për të nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi për zbatimin e Projektit IPA Interreg “Promovimi i transportit të Qëndrueshëm dhe përmirësimi i infrastrukturës publikе”.

Qëllimi kryesor i projektit do të jetë krijimi i stacioneve për mjetet e transportit ( 2 terminaleve) me qëllim promovimin e turizmit meqënëse zonat në fjalë kanë potenciale kulturore dhe natyrore si dhe për lëvizje të lirë të qytetarëve e sidomos studentëve që udhëtojnë nga Burreli për në Strugë.

Shefi i kabinetit z. Nasufi dhe Kryetari i Këshillit z. Kaba shprehën falenderim ndaj kryetarit Agron Malaj dhe Institutit Adriapol për mundësinë dhe bashkëpunimin i cili do të jetë në dobi të qytetarëve të të dy komunave.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës


Oпштина Струга потпиша меморандум за разбирање со Општина Мат и Институтот Адриапол

Денес, шефот на кабинетот на градоначалникот г. Дашмир Насуфи и претседателот на Советот на Општина Струга г. Ресул Каба во поддршка на градоначалникот Мерко ги примија на состанок градоначалникот на Општина Мат г. Агрон Малај и преставници на Институтот Адриапол со цел потпишување на меморандумот за разбирање, за спроведување на Проектот ИПА Интерег “ Промовирање на одржлив транспорт и подобрување на јавната инфраструктура”.

Главната цел на проектот е поставување на две автобуски постојки со цел промовирање на туризмот со тоа што и двете зони имаат културни и природни потенцијали, како и за слободно движење на граѓаните, особено студентитет кои патуваат од Бурел за Струга.

Шефот на кабинeтот г. Насуфи и претседателот на Советот г. Каба им се заблагодарија на градоначалникот Агрон Малај и на преставниците на Институтот Адриапол за дадената можност и за соработката која ќе им биде од корист на граѓаните на двете општини.

Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга

In : Aktuale

Loading...
loading...