Kur në Shqipëri u legalizua prostitucioni: Çdo kurvë duhet të…


E dini ose jo, ky dokument i Arkivit të Shtetit, do t’iu njohë me faktin se në Shqipëri ka qenë një kohë kur prostitucioni ishte një aktivitet i ligjshëm. Prostitucioni ka qenë i legalizuar më shumë se një shekull më parë, me një ligj të veçantë të qeverisë Ypi, e cila miratoi “Rregulloren e Kurvënies”.

“Çdo kurvë duhet të regjistrohet në regjistrin e veçantë të policisë. Ky regjistër përmban emrin, mbiemrin dhe datën e lindjes së kurvës, dëshminë, datën e fillimit të marrjes me këtë profesion si edhe vendbanimin. Në këtë regjistër duhet të shënohet çdo ndryshim në jetën e ‘kurvënies’, çdo sëmundje, çdo shtrim në spital dhe çdo dënim që ka marrë si edhe nëse heq dorë nga profesioni në një datë të caktuar. Çdo kurvë duhet t’i nënshtrohet vizitës”, thoshte ligjit përkatës.

In : Aktuale, Rajoni

Loading...
loading...