Lajmërim i Proaqua-Strugë:Shfrytëzoni ujin në mënyrë racionale!

 

 

LAJMËRIM

NPN PROAQUA Strugë i lajmëron banorët e komunës së Strugës se në sezonin turistik veror ( m. Korrik dhe gusht 2017) për shkak të tempreturave të larta ekziston mundësia për mungesë të ujit të pijshëm.
Për atë shkak dhe me qëllim që të mundësohet që të gjithë konsumatorët nga sistemi i ujësjellësit të kenë ujë të pijshëm dhe për nevojat themelore për jetësë, NPN Proaqua Strugë si dhënësi i shërbimit, apelon që uji të shfrytëzohet në mënyrë racionale dhe vetëm për nevojat e amvisërisë.
Në pajtim me atë që u theskua më lartë, ekipat në NPN Proaqua do të kryejnë kontroll në teren ( m. korrik dhe m. Gusht 2016) dhe vetë konsumatorët e ndërgjegjëshëm janë të detyruar që ti paraqesin dhe nëqoftë se zbulojnë keqpërdorim dhe shfrytëzim jo racional të ujit ( ujitjen e arave, sipërfaqjeve të gjelbërta, oborreve, larjen e automjeteve dhe të ngjajshme) do të ndërmerren masa siç është shkëputja nga rrjeti i ujësjellësit dhe pagesë me çmim më të lartë të ujit në m3.
Në pritje që të gjithë të sillemi në mënyrë të ndërgjegjshme ashtu siç çdo kush të ketë ujë të pijshëm, i përshëndesim të gjithë konsumatorët tanë.

07.07.2017 Strugë
MJP Proakva Strugë
Drejtor
Aqif Ajro
__________________

СООПШТЕНИЕStrugaLajm

МЈП ПРОАКВА Струга ги известува жителите на општина Струга дека во летната туристичка сезона (м. Јули и август 2016 година) поради високите теmpератури и присуство на туристи постои можност од недостиг на вода за пиење.
Поради тоа, а со цел да се овозможи сите корисници од водоводниот систем да имаат вода за пиење za основни животни потреби, МЈП Проаква Струга како давател на услуга, наложува – апелира водата да се користи крајно, рационално и исклучиво наменски.
Согласно наведеното екипи на МЈП Проаква ќе вршат контрола на терен (м. Јули и м. Август 2017) а и самите совесни корисници се должни да пријават и доколку се открие злоупотреба и ненаменско- нерационално користење на вода (вадење ниви, зелени површини, дворови, миење возила и сл) ќе бидат превземени мерки како што се исклучување од водоводна мрежа и наплата по многукратно повисока цена на м3.
Во очекување дека сите ќе се однесуваме совесно како секој би имал вода, ги поздравуваме сите наши корисници.

07.07.2017 Струга

MJP Proakva Struga
Директор
Ајро Аќиф
____________________________

In : Aktuale

Loading...
loading...