“Mbrëmjet Strugane të Poezisë”pa asnjë shqiptar në Bordin e ri!

Ministri i Kulturës së Republikës së Maqedonisë, Robert Allagjozovski, solli vendim për emërimin e anëtarëve në bordin eksekutiv në Manifestimin “Mbrëmje strugane të poezisë”.

Si anëtarë në Bordin Eksekutiv të Mbrëmjeve Strugane të poezisë nga rendi i artistëve të theksuar dhe punëtorëve kulturor janë emëruar prof. dr Elizabeta Sheleva si kryetare e bordit eksekutiv, Lidija Dimkovska dhe Dimitrie Duracoski.StrugaLajm


Loading...
loading...