Myftinia e Strugës me njoftim të rëndësishëm

Me rëndësi…!

Të dashur vëllezër e motra. Ju informojmë se edhe këtë vit sadakatul fitri është sikurse vitin e kaluar:
150 denar
200 denar
300 denar

Me zekatin dhe sadakatul fitrin, e kemi amanet nga të parët tanë, që ta ndihmojmë vatrën e arsimit, Medresenë Isa Beu, e vetme në RMV (shkollë Islame).

Viti 1475
5 shekuj traditë
5 shekuj arsim,
5 shekuj edukatë,
5 shekuj luftë me të keqën.

Ajo sot Elhamdulilah nga një është bërë pesë, ashtu sikurse vjetërsia e saj është pesë shekuj, dhe kjo me kontributin dhe përkrahjen e besimtarëve të këtij vendi, dhe atë:

Shkup – Medrese e djemëve
Shkup – Medrese e vajzave
Tetovë – Medrese e vajzave
Gostivar – Medrese e vajzave
Shtip – Medrese e djemëve

Le ta përkrahim edhe për pes shekujt e ardhshëm me ndihmën e Zotit!

Pagesa bëhet në Myftininë e Strugës, imamët e xhamive, këshillat e xhamive dhe të tjerë.

Lusim Allahun që sadakaja e juaj të jetë mbrojtje dhe shpëtim për ju te Zoti i botërave!

Loading...
loading...Loading…


loading…