Për 44 deputetë do të paguhet apanazh me vlerë afër 1 mijë euro (Dokument)

Dyzet e katër deputetë nga përbërja e mëparshme u është miratuar kërkesa për apanazh. Kjo është më shumë se një e treta e Parlamentit të Maqedonisë së Veriut me 120 anëtarë. Ata do të marrin një pagë nga shteti në shumën e një page parlamentare për një maksimum prej një viti më shumë.

Apanazhi është rrjeti i asaj që deputeti merr sipas koeficientit që ka. Paga e deputetit është 3.5 koeficient dhe thotë se më e ulëta është 57.000 denarë. Diferenca midis bruto dhe neto shkon te fondet e solidaritetit të përdorura nga të gjithë punonjësit.

Deputeti merr apanazh të paktën 57.000 denarë, ndërsa kryetari rreth 90.000 denarë, në varësi të kohëzgjatjes së shërbimit.
Deputetëve të cilëve u ka përfunduar mandati, sipas ligjit për rrogë dhe kompensime të tjera të deputetëve dhe ligji për deputetë kanë të drejtë që në afat prej 30 ditësh pas ndërprerjes së funksionit të kërkojnë apanazh për një vjet.

Duhet të merret parasysh se krahas rrogës neto, kompensimeve për shpenzime për rrugë dhe pjesëmarrje në komisione të parlamentit, nga buxheti i Maqedonisë për deputetët shfrytëzohen edhe të ardhura për apanazh.

Apanazha paraqet kompensim shtesë për deputetët të cilëve u ka skaduar mandati prej deputeti kurse ende nuk kanë siguruar vend pune tjetër ose janë në prag të pensionimit.

In : Aktuale

Loading...
loading...