Ja pagat e mësuesve në rajon:Maqedonia e fundit!

Pagat e mësimdhënësve në rajon:

Maqedoni
-arsimi fillor: 21.660den. (352€);
-arsimi mesëm: 22.500 den.(365€);

Kosovë
-arsimi fillor: 478€;
-arsimi mesëm: 549.7€

Shqipëri
-cikli i ulët-9 vjeçar: 57.765lek (472€);
-cikli i lartë- 9 vjeçar: 62.027lek (507€);
-arsimi i mesëm: 62.141lek (508€).

*Të gjitha pagat janë të llogaritura me fond të plotë të orëve.

Loading...
loading...Loading…


loading…