Komuna e Strugës ndihmon simbolikisht familjet sociale

Komuna e Strugës dhuron çanta shkolle për fëmijët të cilët vinë nga familje me gjëndje të vështirë sociale. Fëmijët janë ardhmëria jonë, andaj ne si institucion e kemi për detyrë të mbështesim dhe ndihmojmë të gjithë fëmijët e sidomos fëmijët të cilët vijnë nga familje pa të ardhura.

Çantat mund ti merrni në hapësirat e Komunës së Strugës, çdo ditë nga ora 08:00 deri në ora 16:00.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Loading...
loading...Loading…


loading…