Njoftim i rëndësishëm për Frëngovën, Fierishtën,Kalishtin dhe Radozhdën

Njoftim

Me vendim të Shtabit Komunal të krizave në koordinim me shtabet lokale, aksioni për dezinfektim të rrugëve dhe hapësirave publike do të vazhdojë edhe gjatë ditës së sotshme, në fshatrat Kalishtë, Radozhdë, Frëngovë dhe Fierishtë.

Për atë arsye ju lusim që të largoni automjetet tuajа nga rruga dhe ti parkoni ato në vende të përshtatshme ashtu që NJTZ të kryejë detyrën pa pengesa.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës


Известување

Со одлука на Општинскиот кризен штаб во координација со локалните штабови, акцијата за дезинфекција на улиците и јавните површини ќе продолжи и во текот на денешниот ден, во селата Калишта, Радожда,Франгово и Фиеришта.

Поради тоа, Ве замолуваме да ги тргнете вашите возила од улиците и да ги паркирате на соодветно место за ТППЕ да ја изврши својата работа без пречки.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Loading...
loading...Loading…


loading…