AUV:Kujdes,uji në Ladorisht ndalohet për pije!

AGJENSIONI PËR USHQIM DHE VETERINARI në bazë të ligjit127 alineja 1 nga ligjit për siguri të ushqimit ka kostatuar se,UJI PËR PIJE NGA UJËSJELLËSI LOKAL në F, LADORISHTË NDALOHET PËR PIJE. Agjensioni për Ushqim dhe Veterinari Njësia në Strugë, me shkresën nr.26-492 të datës 27/10/2017, informon Komunën e Strugës se në bazë të analizave laboratorike të realizuara nga Qendra e Shëndetit Publik në Ohër, Uji për pije nga ujësjellësi lokal në f.Ladorishtë është konstatuar mungesë të klorit rezidual që paraqet mundësi potenciale për kontaminim mikrobiologjik të ujit për pije.Agjensioni për ushqim dhe Veterinari ,njësia në Strugë urdhëron NNP PROAQUA,Njësia në Strugë si dhe përgjegjësit për ujësjellësin lokal në f.Ladorishtë , të SIGUROJNË ujë të sigurtë për pije për qytetarët e vet.DERI NË SIGURIMIN E UJIT TË SIGURTË PËR PIJE,UJI TË VLOHET 10 MINUTA.Në vazhdim kopje të Vendimit të AUV njësia në Strugë.(Strugalajm.com)

StrugaLajm

In : Aktuale

Loading...
loading...