Drinin e Zi afër Llozhanit e ka rritur nivelin

Niveli i Vardarit afër Velesit dhe afër Demir Kapisë është mbi mesataren e dhjetorit, ndërsa është zvogëluar afër Shkupit “Zajçev Rid” dhe afër Jegunovcit. Nivel të shtuar Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka regjistruar edhe në Drinin e Zi afë Llozhanit dhe tek lumi Sateska afër Botunit.
Nën mesataren për këtë periudhë të vitit janë edhe nivelet e lumenjve Treska afër Makdonski Brodit, të Pçinjës afër Banjës së Katllanovës, Kriva Rekës afër Kriva Pallankës, Bregallnicës afër Berovës dhe të lumit Cërna Reka afër Novacit.Liqeni i Dojranit është shtuar në mënyrë minimale nga mesatarja për muajin dhjetor, nivelet e Liqenit të Ohrit dhe Liqenit të Prespës edhe më tej janë në kuadër të mesatares.

StrugaLajm
Loading…


loading…