Ja pse të gjithë e lakmojnë punën në administratën shtetërore

Paga solide dhe pozicione të sigurta pune. Ky është sektori publik, një prej më të lakmuarve për momentin nga të rinjtë që janë në kërkim të një vendi pune.

Nga sondazhet më të fundit të kryera me këtë grupmposhë – kjo preferencë përligjet me arsyetimin se ata “kryesisht përqendrohen në punësimin në administratën publike ose shohin të ardhmen e tyre jashtë vendit”.Reklame

Ata deklarohen “të sigurt tek një vend pune në një institucion publik”, por mbi të gjitha – i tërheqin pagat e larta. Njoftimet për punësime në administratën publike janë mbështetje për pozicionin e tyre, pasi përmbajnë rregullisht informacion në lidhje me vendet e punës që nuk kërkojnë arsim të lartë, as njohuri të veçanta (njohuri dhe aftësi), por sigurojnë paga afër mesatares. Ndërsa nga ana tjetër, ka aktivitete në sektorin privat që kërkojnë njohuri dhe aftësi specifike dhe të rinjtë duhet të luftojnë për të “fituar pagën minimale”.

Por numri i të punësuarve në administratën publike dhe të ardhurat e tyre duhet të korrespondojnë me rritjen e ekonomisë. Organizata e Punëdhënësve të Maqedonisë (OPM) vëren se situata me punësimin në administratën publike po kthehet në një barrë të madhe për ekonominë.

“Administrata e përmasave të mëdha shpenzon një pjesë të madhe të buxhetit të Maqedonisë dhe gjithnjë e më pak para i ka mbetur për investime, shkencë, kujdes shëndetësor. Qeveria duhet të ndihmojë në hapjen e ndërmarrjeve të reja dhe të mbështesë ato ekzistuese, të cilat do të jenë të orientuara nga eksporti. Nga ana tjetër, sundimi i ligjit, ligjet e qarta dhe të zbatueshme, kushtet e parashikueshme të biznesit, rregullimi stimulues i taksave dhe administrata që do të jetë një shërbim për qytetarët dhe ekonominë janë të nevojshme për të krijuar kushte të mira biznesi”, thotë kryetari i OPM-së, Angel Dimitrov.

Ministria e Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës duhet të bëjë transferimin e disa prej punonjësve nga administrata publike në sektorin privat, hapa që priten të ndërmerren. Opsioni për të zvogëluar numrin e të punësuarve në sektorin publik me paketa transferimi në sektorin privat është ende i hapur, dhe konsiderohet si pjesë e prezantimit të një administrate të mirë profesionale, aktive dhe të riorganizuar në mënyrë efikase. Duke zvogëluar fuqinë punëtore në sektorin publik, punonjësit nuk do të dëmtohen dhe sektori privat do të përfitojë gjithashtu, ku ka mungesë të të punësuarve. Në një deklaratë të ministrit Jeton Shaqiri, mësohet se kohët e fundit theksoi se këto synime janë ende të planifikuara.

“Procesi i riorganizimit dhe optimizimit të organeve të administratës shtetërore, agjencive dhe shërbimeve të inspektimit do të vazhdojë, dhe një mundësi e hapur për të zvogëluar punonjësit e sektorit publik me paketa për transferimin e këtyre punonjësve në sektorin privat”, pati deklaruar ministri i MSHIA, Jeton Shaqiri. Nga ana tjetër, sektori privat sugjeron që politikat të synojnë krijimin e një klime për më shumë punësim në sektorin privat, i cili duhet të jetë një fener për ekonominë e përgjithshme. Përveç kësaj, biznesmenët paralajmërojnë që mirëmbajtja e administratës po bëhet më e shtrenjtë. Sipas tyre duhet të ndalohet favorizimi i sektorit publik duke njollosur reputacionin e sektorit privat dhe duke inkurajuar punësimin në të, sikur vetë ai sektor të jetë fitimprurës dhe mund t’i paguajë ato para kandidatëve.

Ndonëse është pozitive që pagat të rriten, duhet që në të njëjtën kohë të ketë rritje në të gjitha profesionet, madje edhe një pagë mesatare për të gjithë me arsim të mesëm, por theksojnë si prioritare që të vendoset rritja e pagave. Sipas biznesmenëve pagat e larta në sektorin publik i largojnë më tej kandidatët nga kërkimi i punës në sektorin privat dhe ushqejnë fushatën negative drejt sektorit real.
Përfaqësuesit e sektorit privat pohojnë se do të dëshironin t’u jepnin paga të larta punonjësve, por që njëra është dëshira dhe tjetra mundësia. (koha.mk)

In : Aktuale

Loading...
loading...