Ja vendimet që do i marr nesër Këshilli i Strugës

Më datë 14/11/2018 me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të Komunës së Strugës do të mbahet seanca e 15 (pesëmbëdhjetë) e Këshillit me këtë Rend Dite:

– Procesverbal nga seanca e 14 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.
1. Ndyshim dhe plotësim ( Rebalanc) i Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2018,
2. Raport kuartal për punën e NPK “Higjiena” – f.Llabunishtë, kuartali i III/2018,
3. Programi për punën e Këshillit për preventivë, abuzimin e fëmijëve në Komunën e Strugës për vitin 2019,
4. Propozim – Vendim për zbatimin e procedurës në bazë të ankandit publik elektronik për qira afatshkurtër të tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë –plazh,
5. Propozim – Vendim për sjelljen e Aktit të përgjithshëm me të cilin përcaktohen kushtet për mënyrën e ndërtimit në fshatin Llozhan – Komuna e Strugës për të cilën nuk ka plan urbanistik.=
6. Propozim – Vendim për përcaktimin e lokacionit për stacion për furnizim të automjeteve elektrike.
7. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të DPU për PK nr. 1 KK – Liqeni Glloboçica parashtruar nga Drilon Musai nga f.Dobovjan.StrugaLajmStrugaLajm

In : Aktuale

Loading...
loading...