Një orë në Evropë sa një ditë te ne

Punëtorët në Maqedoni ende janë në listën e më pak të paguarve në Evropë. Të dhënat e fundi të Zyrës evropiane për statistikë EUROSTAT tregojnë dallime drastike në çmimin e fuqisë punëtore në Bashkimin Evropian dhe në Maqedoni, shkruan gazeta KOHA. Një orë punë në BE mesatarisht kushton 25,4 euro, ndërsa në Maqedoni 2,3 euro, që do të thotë se punëtorët e Maqedonisë janë më të lirë si krahë pune se punëtorët evropian, edhe atë për rreth 10 herë. Sipas EUROSTAT-it, vitin e kaluar në kuadër të Bashkimit Evropian më të paguar kanë qenë punëtorët në Danimark dhe në Belgjikë, kurse më pak të paguar kanë qenë punëtorët në Bullgari dhe në Rumani. Ndërsa, çmimi mesatar për një orë pune në eurozonë ka qenë 29.8 euro. Çmimi i mundit nuk është i barabartë edhe në mesin e vendeve anëtare të BE-së. Sipas hulumtimeve, çmim më të lartë në orë pune vitin e kaluar ka pasur në Danimarka, duke  qenë 42 euro. Më pas vijojnë Belgjika me 39.2 euro, Suedia me 38 euro, Luksemburg me 36.6 euro dhe Franca me 35.6 euro. Më lirë punëtorët për orë pune paguhen në Bullgari me 4.4, më pas Rumani me 5.5 euro, Lituani me 7.3, Hungari me 8.3 euro dhe Poloni me 8.6 euro. Nga shifrat e EUROSTAT-it shihet qartë se shumë punëtorë të Maqedonisë për 8 orë punë përfitojnë aq sa fitojnë punëtorët evropian për një orë.

StrugaLajmStrugaLajm

“Te ne, shumica e punëtorëve marrin pagë minimale apo pagë e cila është shumë afër minimumit. Gjithsesi atë e ulë dhe paga e ulët mesatare në vend, e cila ndikon në vlerën e orës punuese. Ne nuk mund të bëjmë krahasim me vendet anëtare të BE-së në asnjë bazë. As nuk kemi kompani të tilla të fuqishme, e as sistemi ynë ekonomik është aq i fortë sa të durojë paga më të larta. Këtu, gjithsesi, ndikim ka edhe paga minimale e përcaktuar me ligj, e cila është e ulët, dhe rrallë pronari vendos të rrisë me iniciativën e vet në fushat ku është normale të merret pagë minimale. Industria e tekstilit dhe lëkurës, sektori i ndërtimit, prodhimit të ushqimit, bujqësia dhe tregtia janë vetëm disa sektorë ku pagat janë më të ulëta dhe të cilët ndikojnë në vlerën e ulët të orës punuese tek ne. Rritja e pagave këtu do të thotë dhe mesatare më e lartë më tej”, thotë për KOHA, Mile Boshkov, kryetar i Konfederatës së biznesit të Maqedonisë. Ai sqaron se me pagë minimale Maqedonia llogaritet si vend me fuqi punëtore të ulët, e cila, ishte si një nga joshjet që investitorët e mëdhenj botëror të vijnë te ne. “Duhet të jemi të zgjuar dhe në të ardhmen vazhdimisht ta rrisim pagën minimale që t’i mbajmë punëtorët, por dhe për t’i mos i përzënë investitorët. Megjithatë, ende jemi larg për t’u krahasuar me Gjermaninë, Danimarkën, Francën, Belgjikën… Një pasqyrë për mjedisin ekonomik tregon se nga gjithsej 76.932 kompani në vend, të cilat realisht punojnë, vetëm 11.335 janë me të ardhura mbi 100.000 euro. Në mbarë botën 100.000 euro janë shumë pak për një kompani, duke patur parasysh atë se atje të ardhurat numrohen në qindra milionë euro. Ndërsa, në kompani të tilla tek ne 12 për qind nga punëtorët marrin paga minimale, kurse një pjesë e madhe marrin nga disa mijë denarë mbi pagën minimale. E gjithë kjo flet për fuqinë ekonomike të kompanisë dhe të shoqërisë, ndërsa si pasojë e kësaj dhe për vlerën për ‘një orë pune’ në Maqedoni”, shton Boshkov.StrugaLajm

 

In : Aktuale

Loading...
loading...