Qendra kulturore për fëmijë-Strugë mundëson kurse në instrumente muzikore

Qendra kulturore për fëmijë-Strugë mundëson kurse në instrumente muzikore dhe një seri aktivitetesh.

StrugaLajm
Loading…


loading…