Këshilli i Strugës fiton grant 60 000 Franga zvicrane

Këshilli i Komunës së Strugës fiton grant 60 000 Franga zvicrane

Dje në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, me ftesë të Kryetarit të Keshillit z. Resul Kaba përfaqësuesi i UNDP-së z. Ilmiasan Dauti prezantoi projektin para këshilltarëve komunal. 
Këshilli i Komunës së Strugës ka fituar grantin prej 60 000 Frangave Zvicerane për përforcimin e kapaciteteve të këshillit.

Projekti realizohet nëpërmjet UNDP- së, që ka për qëllim përforcimin e Këshilleve Komunale dhe rolin e këshilltarëve në sferat e urbanizmit, kulturës, veprimtari komunale si dhe në sferat tjera.

Nga ky grant 50 mijë franga zvicerane do të shfrytëzohen për projekte të cilat do ti zgjedhin qytetarët nëpërmjet forumeve të bashkësive, ndërsa pjesa tjetër do të shfrytëzohen për ngritjen e kapaciteteve të punës së Këshillit komunal.

Zyra për marrëdhënie me publikun, 
Komuna e Strugës

________________________

Советот на Општина Струга доби грант од 60.000 швајцарски франци

Вчера во салата на Советот на Општина Струга, на покана на претседателот на Советот, г. Ресул Каба, претставник на УНДП, Илмиасан Даути го презентираше проектот пред советниците.

Советот на Општина Струга доби грант од 60.000 швајцарски франци за зајакнување на капацитетите на советот. Проектот ќе се реализира преку УНДП, чија цел е зајакнување на советот на Општината, како и улогата на советниците во областа на урбанизмот, културата,општинските активности и други.

Околу 50 илјади швајцарски франци од средствата ќе бидат определени за проекти за кои ќе одлучуваат самите граѓани додека останатите ќе се користат за зголемување на работниот капацитет на општинскиот совет.

Канцеларија за односи со јавност, 
Општина Струга

In : Aktuale, Struge

Loading...
loading...