Ziba dhe Qoku ngren shqetësimin:Shkolla shqipe në Ohër po kolonizohet!!!

Shkolla shqipe në Ohër “Bashkimi” është në ditët më të këqija e nis bisedën për Strugalajm.com Bekim Ziba mësidhënës prej 26 vjetësh në këtë institucion arsimor.Ai ngre dyshimin se politikat që janë ndjekur ndaj kësaj shkolle duke e shndërruar në multi-etnike kanë patur qëllim që shqipe gradualisht ta largojnë nga aty.Ai këtë qasje e kualifikon si kolonizim të shkollës duke punësuar mësimdhënës të etnive të tjera në klasët me mësim në gjuhën shqipe gjë që sipas tij krijon probleme të shumta didaktike në raport me nxënësit shqiptar.”Viteve të fundit janë punësuar më shumë se katër mesimdhënës nga etnit e tjera në klasët me mësim në gjuhën shqipe që nuk e njohin këtë gjuhë.Vetëm në këtë shkollë ndodh që mësimdhënsja e gjuhës shqipe u fol nxënësve për Turqinë dhe kulturën turke”përfundon ai.Të njëjtin shqetësim e ngren edhe banori i Ohrit Shpëtim Qoku i cili thekson se dukur shqiptarët e Ohrit luftonin për Gjimnazin në gjuhën shqipe ndërsa tani u kanoset rreziku i arsimit fillor.Dikur thekson Qoku për Strugalajm.com shqiptarët kishin katër paralele për një gjeneratë ndërsa tani mezi bëhen 30 nxënës.(Strugalajm.com)

StrugaLajm
In : Aktuale

Loading...
loading...

Related Articles