Foto Lajm:Në Spitalin e Strugës mund të pronotoni djath Dibre!!!

Foto e derguar nga nje lexues i Strugalajm.com

StrugaLajm
Loading…


loading…