Komunalja vendos ”barriera”:Nuk ka më parkim në trotuar

Departamenti për kryerjen e punëve ndërtimore nga NP Komunale-Strugë në ditët e kaluara vendosën elemente betoni në formë topi në mënyrë që të parandalohen shoferët e pavetëdishme për të ngjitur automjetet e tyre përgjatë trotuarëve të këmbësorëve.

NP Komunale Strugë

StrugaLajm
Loading…


loading…