Për dyqanet në Korzon e Strugës,projekt rehabilitimi

Pesë milionë denarë nga buxheti i shtetit ndahen për përgatitjen e zgjidhjeve të projektit për ruajtjen, rehabilitimin dhe përshtatjen e Korzos në Strugë,dhe carshive ne Shkup ,Ohër,Manastir. Dokumentacioni i projektit do të përgatitet nga kompania “Yord DOOEL” nga Shkupi brenda 60 ditëve nga dita e nënshkrimit të kontratës. Ministria e Ekonomisë përfundoi kontratën më 29 nëntor, sipas të dhënave të publikuara në faqen e internetit të Byrosë së Prokurimit Publik. Gjithsej 10 kompani morën pjesë në procedurën e tenderit.
Ky projekt i Ministrisë së Ekonomisë synon të rivendosë imazhin origjinal të bërthamave të qytetit të vjetër në Shkup, Manastir, Strugë dhe Ohër. Ndërtimi i dritareve të ardhshme të dyqaneve do të bëhej prej druri i cili do të përshtatet në të gjithë rrethinën e pazarit si dhe gjithë elementeve të tjera . Procedura e tenderit për përgatitjen e dokumentacionit të projektit u publikua në fund të tetorit të këtij viti.(Strugalajm.com)

StrugaLajm

Related Articles
Loading…


loading…