Bimësia u sjell probleme shoferëve në rrugën e Drasllajcës

Bimësia dhe barishtet, përskaj rrugës lokale nga Drasllajca në drejtim të fshtarave të ish-Komunës së Dollogozhdës, në shumë drejtime janë bërë pengesë për qarkullimin e mjeteve ankohen shoferët e makinave që kalojnë në këtë aks rrugor.Ata të thonë se vegjetacioni në disa pjesë të kësaj rruge detyrimishtë të prihet sidomos para sezonit të verës kur edhe volumi i qarkullimit të mjeteve në këtë rrugë do të dyfishohet.(Strugalajm.com)

 StrugaLajm
Loading…


loading…