ÇFARË DUAN TË RINJTË: Punë cilësore e paga të majme

Të rinjtë duan punë cilësore që ofrojnë mundësi për zhvillim të aftësive dhe duan të paguhen siç duhet, është një nga konkluzionet kryesore të hulumtimit të kryer nga Instituti për Qeverisje të Mirë dhe Perspektiva Euroatlantike (IDUEP) në Maqedoni

Llausha ZENUNI

Shkup, 4 mars – Për të rinjtë, krijimi dhe aksesi në vende pune me cilësi të lartë që respektojnë konceptin e punës së denjë ka një rëndësi të madhe. Punë të tilla do t’i lejojnë ata të vazhdojnë të zhvillojnë aftësitë dhe përvojën e tyre, si dhe të ndërtojnë më tej një karrierë të suksesshme dhe jetë të pavarur, thuhet në përfundimin dhe rekomandimin e projektit “Çfarë duan të rinjtë – Profesionet e së ardhmes kërkojnë njohuri dhe aftësi sot”, i realizuar nga Instituti për Qeverisje të Mirë dhe Perspektiva Euro-Atlantike në Maqedoni.StrugaLajm

Të rinjtë duan punë cilësore që ofrojnë mundësi për zhvillim të aftësive dhe duan të paguhen siç duhet, është një nga konkluzionet kryesore të hulumtimit të kryer nga Instituti për Qeverisje të Mirë dhe Perspektiva Euroatlantike (IDUEP) në Maqedoni. Për ta, krijimi dhe aksesi në vende pune me cilësi të lartë që respektojnë konceptin e punës së denjë ka një rëndësi të madhe. Punë të tilla do t’i lejojnë ata të vazhdojnë të zhvillojnë aftësitë dhe përvojën e tyre, si dhe të ndërtojnë më tej një karrierë të suksesshme dhe jetë të pavarur, thuhet në përfundimin dhe rekomandimin e projektit “Çfarë duan të rinjtë – Profesionet e së ardhmes kërkojnë njohuri dhe aftësi sot”, financuar nga BE-ja dhe mbështetur nga fondacioni “Ana dhe Vlade Divac”, Unioni Rinor i Krushevës dhe tre organizata të tjera partnere nga rajoni. “Të gjithë të rinjve duhet t’u jepet mundësia të mbështeten për të arritur potencialin e tyre në mësim, zhvillim dhe punë. Të rinjtë duhet të kenë akses në një shumëllojshmëri opsionesh rikualifikimi, rikualifikimi dhe trajnimi përmes të cilave të zhvillojnë aftësitë e tyre dhe të ndërtojnë përvojën e tyre, dhe programet e mentorimit do t’i ndihmojnë shumë ata të zgjedhin opsionin që është i duhuri për ta në kontekstin e dhënë”, thotë Bojan Kordalov, komunikolog dhe kryetar i IDUEP.

Sipas të dhënave më të fundit të disponueshme të Eurostat për Maqedoninë e Veriut nga viti 2020, papunësia e të rinjve (15-29 vjeç) është 29.6%. Nga ana tjetër, sipas të dhënave të Agjencisë së Punësimit, në nëntor 2022 janë regjistruar 9.324 persona të papunë të moshës 20 deri në 24 vjeç, 10.354 të moshës 25 deri në 29 vjeç dhe 2052 të moshës 15-20 vjeç, kumulativisht gjithsej 21.73 persona. nga 15 dhe 29 janë regjistruar. Nëse shkojmë një hap më tej, numri i të papunëve nga mosha 15 deri në 34 vjeç është gjithsej 32.451 persona, numri i popullsisë aktive që kërkon punë, i cili është në vite të përshtatshme për rikualifikim, hapje biznesesh me përkrahje nga shteti (e mbuluar edhe me planin e ri operativ për punësim për vitin 2022, përmes të cilit janë siguruar 1.8 miliard denarë për të përkrahur përfshirjen e rreth 15.000 të papunëve në tregun e punës) përmes të cilit potencialisht do të krijoheshin vende të reja pune dhe papunësia absolute do të zvogëlohej.

Nga ana tjetër, rezultatet e regjistrimit tregojnë një trend shumë të qartë të migrimit të të rinjve në 20 vitet e fundit. Nga viti 2002 deri në vitin 2021, numri i përgjithshëm i të rinjve të moshës 15 deri në 29 vjeç është ulur me 150.000 qytetarë (në vitin 2001, numri i të rinjve të moshës 19-29 ishte 480.828 (24 për qind e popullsisë së përgjithshme), ndërsa në vitin 2021 ishte 326.733 ( 18 për qind e numrit të përgjithshëm të popullsisë). (koha.mk)
Loading…


loading…