Strugë,takim për përballjen me motin e keq,sidomos për Teferiçin, Podgorcën…

Komuna e Strugës,Njesia për Bashkëpunim me Bashkësitë Lokale dhe Mbrojtje dhe Shpëtim pranë Komunës së Strugës Si rezultat i reshjeve te panderprera dhe te dendura te reshjeve te shiut,sot ne qendren me menaxhim me kriza u mbajt takim per perballjen me motin e keq te shkaktuar keto dite dhe ne vijim dhe nga dëmet që shkaktojnë përmbytjet në fshatrat Teferiç,Podgorcë,Misleshovë etj. u konstatua se nga organet përkatëse po ndermirren të gjitha masat e mundshme në teren në pastrimin e kanaleve kulluese në vendbanimet e rrezikuar me anë të mekanizimit.Poashtu u apelua te të gjitha strukturat e Bashkësive Lokale në Komunë të Strugës që të Mbajnë takime urgjente me strukturat e tyre dhe të dalin në teren dhe në raste të veçanta të aktivizojnë mekaninizim përkatës si bagerë,buldozherë, që tu vijnë në ndihmë popullatës së rrezikuar,dhe në rastet emergjente të lajmërojnë në Qendrën për menaxhim me kriza në numrin 195 dhe stacionin zjarrfikës 193.

StrugaLajm
Loading…


loading…